Προσαρμοσμένα προγράμματα

Βάσει των υποχρεώσεων του κάθε μαθητή

Στο συγχρονο γνωρίζοντας καλά ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα «φορτωμένα» με προγράμματα τόσο ξενόγλωσσων φροντιστηρίων όσο και αθλητικών δραστηριοτήτων φροντίζουμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα μας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά.