Προσφορές & Υποτροφίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Δωρεάν τα δίδακτρα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για τον μήνα Σεπτέμβριο.


Α' Γυμνασίου 60€


Β' - Γ' Γυμνασίου από 80€


Α' Λυκείου από 110€