Πρότυπα Γυμνάσια

Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ο θεσμός των εισαγωγικών εξετάσεων για τα πρότυπα Γυμνάσια. Στο συγχρονο θέλοντας να συμβάλλουμε σε αυτή τη προσπάθεια των μαθητών δημιουργήσαμε ειδικά τμήματα προετοιμασίας που διαρκούν μέχρι τις εξετάσεις. Στα τμήματα αυτά διδάσκεται όλη η εξεταστέα ύλη μέσα από τα βιβλία του φροντιστηρίου και προσφέρεται στους μαθητές όλη η απαραίτητη γνώση για να πετύχουν το σκοπό τους. Φυσικά και μετά τις εξετάσεις λειτουργούν ειδικά τμήματα προτύπων λυκείων για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά.

Τα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για πρότυπα γυμνάσια-λύκεια λειτουργούν με έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές. Διανέμονται σημειώσεις–βιβλία σε όλη την εξεταστέα ύλη.

Έναρξη μέσα Μαϊου. Πληροφορίες από τη γραμματεία.