Πρόγραμμα σπουδών

Φιλική σχέση με τους μαθητές

Τα ευέλικτα και αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών μας ενισχύονται με:
  • Τρίωρα διαγωνίσματα κάθε Σάββατο
  • Ηλεκτρονικά διαγωνίσματα
  • Τακτικές συναντήσεις γονέων – καθηγητών
  • Επιπλέον ώρες όταν χρειάζεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Ειδικά τμήματα καθημερινής μελέτης