Η ταυτότητά μας

συγχρονο καθηγητές

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου προσφέρει μάθημα υψηλού επιπέδου και γνώσεις για μαθητές με απαιτήσεις. Εξειδικευμένοι καθηγητές στηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών.

συγχρονο εκδόσεις

Διανέμονται δωρεάν βιβλία - εκδόσεις του φροντιστηρίου γραμμένα με την ιδιαίτερη φροντίδα του εξειδικευμένου προσωπικού.

συγχρονο μαθητές

 • Ολιγομελή τμήματα ως 8 άτομα.
 • Έκτακτες ώρες και επαναληπτικά μαθήματα.
 • Σύμβουλος καθηγητής.
 • Εβδομαδιαία τεστ σε κάθε μάθημα.
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα για εμπέδωση της ύλης.


συγχρονο ενημέρωση

 • Τρεις συγκεντρώσεις γονέων κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Εβδομαδιαία προσωπική ενημέρωση από τη διεύθυνση προς τους γονείς των μαθητών μας
 • Δελτίο προόδου με τις βαθμολογίες και σχόλια από τους διδάσκοντες κάθε μήνα.


συγχρονο σεμινάρια

 • Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ενημέρωση από καθηγητές πανεπιστημίου για τις σχολές και τις προοπτικές τους.
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.
 • Τεστ προσωπικότητας - επιλογής επαγγέλματος.