Ανθρώπινο δυναμικό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Κουζοβουνάς Στράτος (Διεύθυνση Σπουδών)
Τουλικάρογλου Κώστας
Κοτσολάκου Φένια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Κονιδάρης Γρηγόρης
Βασιλοπούλου Μαρία
Ηλιοπούλου Δώρα
Μητσοπούλου Δήμητρα
Γιαννουλάκη Βούλα
Δημητροκάλλη Στέλλα
Γκιουζέλη Έλλη

ΦΥΣΙΚΟΙ
Γεράσης Δημήτρης
Αλεξίου Ελένη

ΧΗΜΙΚΟΙ
Κούμελη Ανθή
Βολιώτη Βασιλική

ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Μπέλλος Δημήτρης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Καραφωτιάς Χαράλαμπος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Καλοκαιρινός Λάμπης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Κουζοβουνάς Στράτος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Βασιλοπούλου Μαρία