Ενημέρωση γονέων

Επειδή η επιτυχία περνάει και από τη σωστή συνεργασία με τους γονείς θεσπίσαμε εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων από τη διεύθυνση, παραδίδουμε μηνιαίο δελτίο προόδου με βαθμολογίες και σχόλια, οργανώνουμε τέσσερις συγκεντρώσεις γονέων κάθε χρόνο και τέλος δημιουργήσαμε ειδικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα όπου μπορεί ο κάθε γονέας με αυστηρά προσωπικό κωδικό να ενημερώνεται για τις απουσίες, βαθμολογίες, σχόλια του παιδιού του και για τα τελευταία νέα του φροντιστηρίου.
Τέλος δίνεται η δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να επισκέπτεται εβδομαδιαία τον σύμβουλο σταδιοδρομίας και να συζητάει μαζί του θέματα γύρω από το εξεταστικό σύστημα, σχολές με δυνατότητες και επαγγελματική αποκατάσταση, βάσεις, υπολογισμό μορίων και οτιδήποτε σχετίζεται με το μηχανογραφικό.