είναι Μοντέρνο

Web exams, ηλεκτρονικά διαδικτυακά διαγωνίσματα, τεστ προσωπικότητας & επιλογής επαγγέλματος

1. Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Τώρα στο συγχρονο προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές μας από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου να συμπληρώσουν εντελώς δωρεάν ένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού από 01/12/2014 έως και 31/05/2015.
Το τεστ περιλαμβάνει ερωτηματολόγια προσωπικότητας και γίνεται διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα με χρήση του προσωπικού κωδικού.

2. Διαδικτυακά διαγωνίσματα

  • Web exam: Πρόκειται για μία τράπεζα θεμάτων σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο στις τάξεις του λυκείου. Στη συγκεκριμένη τράπεζα υπάρχουν ερωτήσεις σε κάθε κεφάλαιο όπου ο μαθητής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να ζητήσει ένα διαγώνισμα με όσες ερωτήσεις θέλει. Το αποτέλεσμα μαζί με τις σωστές απαντήσεις βγαίνει αυτόματα από το σύστημα.
  • Ηλεκτρονικά διαδικτυακά διαγωνίσματα: Εδώ έχουμε μια τράπεζα θεμάτων με 10.000 ερωτήσεις για όλα τα μαθήματα του Λυκείου στα οποία ο διδάσκων καθηγητής ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα όπου οι μαθητές από το σπίτι τους μπαίνουν στην ιστοσελίδα και γράφουν το διαγώνισμα. Παράδειγμα: Κυριακή 23/11/2014 18:00 – 19:00 διαγώνισμα φυσικής κεφάλαιο ταλαντώσεις. Η εφαρμογή ανοίγει μόνο για μία ώρα και τα αποτελέσματα βγαίνουν επίσης αυτόματα και ενημερώνεται άμεσα ο μαθητής και ο διδάσκων. Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα διαγωνίσματα δεν αντικαθιστούν τα ήδη υπάρχοντα.


3. Ηλεκτρονική διδασκαλία

Στο συγχρονο γίνονται ηλεκτρονικά διαδραστικά μαθήματα προσαρμοσμένα στην ύλη των εξετάσεων για τη καλύτερη και πληρέστερη εμπέδωση της θεωρίας.