είναι Φιλικό

Καθημερινή επαφή με τους γονείς & συνεχής ενημέρωση

Το συγχρονο δεν είναι ένα απρόσωπο φροντιστήριο. Η καθημερινή μας επαφή τόσο με τα παιδιά όσο και με τις οικογένειές τους μας δίνει τη δυνατότητα να πληροφορούμαστε τα όποια προβλήματα ή αδυναμίες και με άμεσες κινήσεις να δίνουμε τη λύση. Είμαστε δάσκαλοι, είμαστε γονείς, απευθυνόμαστε σε μαθητές, απευθυνόμαστε σε γονείς, άρα η αρμονική συνεργασία όλων μας είναι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Στο συγχρονο τα παιδιά είναι επώνυμοι μαθητές και όχι ανώνυμοι πελάτες.